Företagskurser

Företagskurser Vansbro Järnvägsskola

För tillfället kan vi erbjuda följande kurser:

 • Arbetsmiljö och hälsa
 • Banteknik
 • BASTAB (kontakta kursledningen för mer information)
 • Formsvets
 • Kap och slip
 • Grundutbildning SoS-ledare (BASÄSKYDD) (kontakta kursledningen för mer information)
 • JTF, årlig fortbildning. (kontakta kursledningen för mer information)
 • På- och reparationssvets av räls och spårkorsningar
 • Termitsvetsning
 • Tillsyningsman vid A-, L-, E-skydd samt vägvakt (BASÄTSM)
  (kontakta kursledningen för mer information)

 

För mer information kontakta utbildningsledare Erik Gyllenvåg, 010-121 97 55

Redaktörer