Välkommen till Vansbro Järnvägsskola

Förlängd ansökningstid till spårsvetsutbildningen!

Ansökningstiden till årets kursstart förlängs t.o.m. 15 maj. Utbildningen startar i början på augusti 2017. 

Ansökningshandlingar finns under fliken ”YH Spårsvets”.

Välkommen med din ansökan!

Kontakta utbildningsledare Erik Gyllenvåg på 0281-753 58 för mer information.  

Behöver ditt företag vidareutbilda?  

Planer finns att genomföra kurser i Banteknik, Kap och slip samt Termit under vårvintern 2017. Kontakta utbildningsledare Erik Gyllenvåg på 0281-753 58 för anmälan och mer information.  

 

 

Vår ambition är att vara en utbildningsanordnare inom järnvägssektorn där kvalitet, flexibilitet och samarbete är ledorden för vår verksamhet. Vi vill möta utbildningsbehovet som finns inom branschen och kunna erbjuda en utbildning där fakta och säkerhet tillsammans med flexibel och engagerad pedagogik leder till en kvalitativt hög yrkeskunskap.

Vill du veta mer om Vansbro Järnvägsskola kontakta:

Utbildningsledare Erik Gyllenvåg, 010-121 97 55

  • Våra ledord

Flexibilitet: Vi ser möjligheterna och genom flexibla lösningar i både genomförande och upplägg av kurser vill vi på bästa sätt möta det utbildningsbehov som finns.

Kvalitet: Hög kvalitet och kraven på säkerhet är centralt för våra utbildningar. De som går våra kurser ska känna sig trygga med att vi följer de högt ställda krav som finns när det gäller yrkesutbildning inom järnvägssektorn. Vi vill erbjuda kvalitet i det teoretiska materialet, lokaler, utrustning och lärarkrafter.

Samarbete: Ett nära samarbete med våra kunder är viktigt för både oss och kunden. Tillsammans hittar vi lösningarna som på bästa sätt kan möta behovet och önskemålen som finns samtidigt som kvalitén och säkerheten säkras.

 

Redaktörer