Välkommen till Vansbro Järnvägsskola

Vårt kurserbjudande i vinter.  

 

  • Kap och slip Pågår fram t.o.m. 19 dec, förlagd till Vansbro, huvudlärare Jörgen Hammarbäck och Lars Olov Jonsson 
  • Kap och slip/Termit (3 resp. 2 veckor) 12 jan - 30 jan 2015 förlagd till Vansbro, huvudlärare Jörgen Hammarbäck och Lars Olov Jonsson 
  • Banteknik (4 veckor) 9 feb - 6 mars 2015, förlagd till Vansbro, huvudlärare Ulf Oja och Jörgen Hammarbäck
  • Termitsvetsning (2 veckor) 2 mars - 13 mars 2015, förlagd till Vansbro, huvudlärare Jörgen Hammarbäck och Lars Olov Jonsson 

 

Generellt gäller att vi kan anordna Bantekniken lokalt hos kund. 

Kontakta utbildningsledare Erik Gyllenvåg på 0281-753 58 för anmälan och mer information.  

Ny ansökan inlämnad till Yrkeshögskolemyndigheten med ambitionen att kunna starta YH-spårsvets hösten 2015. 

Besked från Yh-myndigheten kommer under januari månad. Håll koll på vår hemsida!

 

 

Vår ambition är att vara en utbildningsanordnare inom järnvägssektorn där kvalitet, flexibilitet och samarbete är ledorden för vår verksamhet. Vi vill möta utbildningsbehovet som finns inom branschen och kunna erbjuda en utbildning där fakta och säkerhet tillsammans med flexibel och engagerad pedagogik leder till en kvalitativt hög yrkeskunskap.

Vill du veta mer om Vansbro Järnvägsskola kontakta:

Utbildningsledare Erik Gyllenvåg, 0281-753 58

  • Våra ledord

Flexibilitet: Vi ser möjligheterna och genom flexibla lösningar i både genomförande och upplägg av kurser vill vi på bästa sätt möta det utbildningsbehov som finns.

Kvalitet: Hög kvalitet och kraven på säkerhet är centralt för våra utbildningar. De som går våra kurser ska känna sig trygga med att vi följer de högt ställda krav som finns när det gäller yrkesutbildning inom järnvägssektorn. Vi vill erbjuda kvalitet i det teoretiska materialet, lokaler, utrustning och lärarkrafter.

Samarbete: Ett nära samarbete med våra kunder är viktigt för både oss och kunden. Tillsammans hittar vi lösningarna som på bästa sätt kan möta behovet och önskemålen som finns samtidigt som kvalitén och säkerheten säkras.

 

Redaktörer